Sandfang

Beregningsdata
Bundbredde: [m] Vandløb opstrøms
Anlæg: [1:] Vandløb opstrøms
Fald: [promille] Vandløb opstrøms
Manningtal: Vandløb opstrøms
Vandhastighed i sandfang: [m/s] se graf
Vandføring: [l/s] Brug gerne vintermiddel
Sandstørrelse: [mm]

Resultat
Bredde: [m] 0
Længde: [m] 0
Vandløbsdybde: [m]
Volumen: [m3]0Ved 1 m bundsænkning

Mellemregninger
Av - Vandtværsnit i sandfang [m2]0
Ao - Overfladeareal [m2] 0
Bundfældningshastighed: [m/s] 0for den angivne kornstørrelse

Opbygning: